Dutch conversation (2)

by Tanja
Dutch

Are you ready to learn Dutch?  Dutch conversation is hard to learn when you have no-one to talk or listen to. That’s why What’s up with Amsterdam has made a couple of videos for you to listen to Dutch conversations. In tfollowing Dutch conversation we will look at the future tense. In Dutch language, when a person talks about plans in the future, she or he uses the Dutch version of I’m going to: ‘Ik ga’.

Words to use in Dutch conversation

In the Dutch conversation between Eva and Tanja, the speakers use a lot of Dutch phrases or short words that can be placed in the sentence or left out. The function of these words is difficult to explain and the make a Dutch conversation difficult to understand. Learn how to speak Dutch by adding some of these words in your conversation.

Examples of these words are:

toch, altijd, dus, een beetje, lekker, gewoon, best, natuurlijk, ook, zo.

Do you have similar words in your language?

Dutch conversation: Christmas and New years Eve

In the next conversation, Eva and Tanja talk about their plans for Christmas (‘Kerst’) and New years eve (‘Oud en Nieuw’).

Below the video, you’ll find the transcript in Dutch and the translation in English.

Dutch conversation (intermediate level)

Tanja: Hoi
Eva:
Tanja: Nou, het is bijna Kerst. Heb je nog plannen, voor de Kerst?

Well, it’s almost Christmas. Do you have any plans, this Christmas?

Eva: Nee, ik moet werken met Kerst.

No, I have to work during Christmas.

Tanja: Oh, jammer!

Too bad.
Eva: Ja, nou ja, Kerst is toch altijd een beetje hetzelfde he. Op zich, is het wel jammer, ja.

Yes, well. Christmas tends to be the same every time. But, yes, it’s too bad yes.

Tanja: En wat ga je doen, met Oud en Nieuw?

And what are your plans, for New Years Eve.

Eva: Met Oud & Nieuw moet ik ook werken. Dus het wordt een tamme feestperiode.

 New Years Eve I have to work as well. So it’ll be a mellow holiday season.

Tanja: En ik dacht dat je nog op vakantie ging?

And I thought you will were going on a holiday?

Eva: Ja, ik ga na Oud & Nieuw, ga ik op vakantie. En ik ga lekker naar Thailand, naar de Tropen. En eh, daar heb ik heel veel zin in.

Yes, after New Years Eve I’m going on a holiday. And I’m going to Thailand, to the Tropics. And I’m really looking forward to it.

Tanja: En waar ga je naar toe in Thailand.

And where are you going in Thailand?

Eva: Ik weet ‘t nog niet zeker, maar ik zat te denken aan een onbewoond eiland. Of Koh Chang, dat is een beetje groter eiland. Maar ik denk dat ik een eilandje naast Koh Chang ga nemen waar niks is en waar geen auto’s rijden. Waar ik lekker mezelf kan opsluiten in de zee.

I’m not sure yet, but I was thinking about a desolated island. Possibly Koh Chang, that’s a larger island. But I think I’ll go to the island next to Koh Chang, where there is nothing and where there are no cars. Where I can lock myself up in the sea.

Tanja: Ga je lekker zwemmen. 

You will go swimming.

Eva: Ga ik lekker zwemmen en misschien een fietsje huren.

I will go swimming and maybe rent a bicycle.

Tanja: Snorkelen?

Snorkeling?

Eva: Natuurlijk, ga ik ook snorkelen.

Of course, I am going snorkelling too.

Tanja: Nou, lekker. Heb je d’r zin zin?

Nice. Are you looking forward to it?

Eva: Ik heb er zin in! Ja, natuurlijk heb ik er zin in. Want vakantie is altijd goed. Ik ga twee weken trouwens. Als je dat nog wou weten….

I’m looking forward to it! Yes, of course I am looking forward to it. Because vacation is always good. By the way, I’m going for two weeks. If you want to know…

Tanja: Nou, lekker.

Nice.

Eva: Ja. En eh, jij dan?

Yes. And you?

Learn Dutch with DutchPod101.com

Tanja: Ik denk dat ik met mijn familie Kerst ga vieren.

I think I will celebrate Christmas with my family.

Eva: Oké. Voor de verandering.

Okay. For a change/ (irony)

Tanja: Voor de verandering. Dus dan gaat mijn moeder lekker koken. En dan kom ik, en m’n zus. En misschien nog andere familie.

For a change. So my mom is going to cook. And I will be there. And my sister. And maybe more family.

Eva: Je zus?

Your sister?

Tanja: Ja.

Eva: Laughing very loud, for no apparent reason> En met oud en nieuw, ga je nog naar een feestje?

And on New Years Eve, are you going to some party?

Tanja: Nou, vrienden van mij die organiseren een feest.

Well, friends of mine are organising a party.

Eva: Oh?

Tanja: Maar dat is best wel ver hier vandaan.

But it’s is rather far away.

Eva: Oh, waar?

Oh, where?

Tanja: In de Achterhoek.

In the Achterhoek (region in Eastern Netherlands)

Eva: Oh ja?

Oh, really?

Tanja: Ja.

Yes.

Eva: Aha.

 I see.

Tanja: En dan gaan ze met, weet ik veel, twintig mensen, gaan ze ergens met muziek en hapjes en drankjes….

And then they will with, I don’t know, twenty people, and music and snacks and drinks…
Eva: Bij iemand thuis. Of in een tent?

At someone’s house. Or in a place (bar).?

Tanja: Ja het is het huis van een vriend van mij. Maar ik weet nog niet zeker of ik daar naartoe ga.

Yeah, it’s the house of a friend of mine. But I’m not sure if I’m going.

Eva: Nee, ja, dat laat laat je dan maar lekker open, toch?

Well, sure, you will leave that option open, I’m sure?

Tanja: Ja, precies, en het is ook nog geen Oud en Nieuw. Want er zijn ook in Amsterdam natuurlijk ook heel veel dingen te doen.

 Exactly. And it’s not New Years Eve yet. Because in Amsterdam there are many things to do as well, of course.

Eva: Ja, maar meestal moet je wel kaartjes hebben. Nou, ja, in de kroeg niet.

Yes, but usually, you have to get tickets. Well, in a bar you don’t. 

Tanja: Nee, maar d’r zijn ook wel andere feeestje, waar je, eh, waar ik wel gewoon naar toe kan.

No, but there are other parties where you can, eh, where I can just go to.

Eva: Ja, ja.

Tanja: Dus eh. Maar ik hou niet zo heel erg van oud en nieuw feesten.

 So, ehm. But I don’t like New Years Eve parties that much.

Eva: Nee, het is altijd een beetje hetzelfde ook he.

 No, it’s always the same old thing.

Tanja: Ja. Het is altijd duur.

 Yes, and it’s always expensive.

Eva: Dan denk je dat het heel leuk wordt. Maar dan valt het altijd een beetje tegen.

You would think it will be a lot of fun. But then it tends to be disappointing.

Tanja: Ja. Daarom. ‘K zal blij zijn als de hele Kerstperiode voorbij is.

 Yes. That’s why. I will be happy when this whole holiday season is over.

Eva: Ik ook. Nou, ja..blij. ‘K zou echt blij zijn als het weer zomer wordt, gewoon. Daar zou ik blij mee zijn.

Me too. Well..happy. I would happy when it’s summer again. I would be happy when that happens.

Tanja: Maar, ja, zit niet te zeuren.

But, well, don’t complain / whine!

Eva: Nou, maar jij zit toch ook te zeuren over die kerst en oud en nieuw.

 But you are also complaining about Christmas and New Years Eve!
Tanja: Nou, zullen we er een eind aan breien?

Well, let’s just finish this, shall we? (eind aan breien:  = Dutch expression meaning finishing

Eva: Laten we er een eind aan breien. Tabee.

Let’s finish it. Goodbye.
Tanja: Tot de volgende keer maar weer.

See you next time.

Eva: Later.

You might also like...

Leave a Comment


2 comments

Miriam March 6, 2013 - 01:19

That’s nice too….

Reply
Marc January 12, 2013 - 10:54

Very helpful. Bedankt!

Reply